Το όραμα της Εταιρίας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα
που ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και λειτουργία από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το όραμα της Εταιρίας

Ένας από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα
που ασχολήθηκε με την ανάπτυξη και λειτουργία από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

electrician_10

Από το 1998

Η εταιρία “Power Energy Services ΑΕ” ξεκίνησε και αναπτύχθηκε με βάση το τεχνικό τμήμα της “Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ”.

electrician_28
electrician_29

Η “Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ” αποτελεί έναν από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στα έργα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το τεχνικό της τμήμα για πάνω από μια δεκαετία αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί ενεργειακά έργα. Στελεχώθηκε με γνώμονα τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των ενεργειακών έργων του ομίλου και διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Συνέχεια αυτής της προσπάθειας μέσω ενδυνάμωσης με στρατηγικές συνεργασίες, είναι η δημιουργία της “Power Energy Services ΑΕ”, στόχος της οποίας είναι να παρέχει τις ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τρίτους.

Σε αυτό το πλαίσιο η “Power Energy Services ΑΕ” συνεργάζεται με τους κυριότερους προμηθευτές εξοπλισμού. Παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με έμφαση στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Το 2012 πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001.

electrician_10

Από το 1998

Η εταιρία “Power Energy Services ΑΕ” ξεκίνησε και αναπτύχθηκε με βάση το τεχνικό τμήμα της “Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ”.

electrician_29

Η “Πίνδος Ενεργειακή ΑΕ” αποτελεί έναν από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιήθηκε στα έργα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το τεχνικό της τμήμα για πάνω από μια δεκαετία αναπτύσσει, κατασκευάζει, λειτουργεί και συντηρεί ενεργειακά έργα. Στελεχώθηκε με γνώμονα τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των ενεργειακών έργων του ομίλου και διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

Συνέχεια αυτής της προσπάθειας μέσω ενδυνάμωσης με στρατηγικές συνεργασίες, είναι η δημιουργία της “Power Energy Services ΑΕ”, στόχος της οποίας είναι να παρέχει τις ίδιες υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προς τρίτους.

Σε αυτό το πλαίσιο η “Power Energy Services ΑΕ” συνεργάζεται με τους κυριότερους προμηθευτές εξοπλισμού. Παρακολουθεί στενά τις τεχνολογικές εξελίξεις, με έμφαση στην συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού. Το 2012 πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001.

electrician_21

Οικονομικά Στοιχεία

Παρακάτω θα βρείτε τους ισολογισμούς του Ομίλου μας:

electrician_04

Πιστοποιήσεις

Δεξιά θα δείτε το Πιστοποιητικό Αξιολόγησης International Quality Certification

pistopoitiko power energy services ae 1

Παρακάτω θα δείτε το Πιστοποιητικό Αξιολόγησης International Quality Certification

pistopoitiko power energy services ae 1

Όροι χρήσης

Διεύθυνση

Ιωάννινα, Ακαδημίας 6,
TK: 45332

Τηλέφωνο